Пацієнту | Права та обов'язки пацієнта
Права та обов'язки пацієнта

Пацієнт має право:

 • на кваліфіковану, безпечну, ефективну та своєчасну медичну допомогу;
 • на вільний вибір лікаря,закладу охорони здоров'я, методів лікування (обстеження) відповідно до рекомендацій лікаря;
 • на отримання в будь-який доступний спосіб достовірної, повної інформації про стан свого здоров'я та пропоновані методи діагностики/лікування/втручання;
 • на лікарську таємницю про стан свого здоров’я;
 •  на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання; 
 • право на медичні профілактичні заходи; 
 • право на індивідуальний підхід до лікування; 
 • на відмову від лікування;
 • право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних зі станом здоров'я.

Пацієнт зобов’язаний:

 • Піклуватись про своє здоров’я, не шкодити здоров’ю інших громадян.
 • Виконувати правила внутрішнього розпорядку лікувального закладу, дотримуватися правил перебування пацієнтів в закладі.
 • Не палити, не вживати алкоголь, а також наркотичні та психотропні речовини на території закладу.
 • Не провокувати скандалів, не заважати гучними розмовами іншим пацієнтам, не користуватись мобільним телефоном під час прийому медичним спціалістом.
 • Виконувати рекомендації лікаря. У випадку невиконання рекомендацій лікаря або правил внутрішнього розпорядку закладу лікар має право відмовитись від подальшої роботи з пацієнтом або виписати його, якщо пацієнт перебуває в стаціонарі, за умови, що це не загрожує життю пацієнта. Лікар не несе відповідальності за здоров’я пацієнта у разі відмови останнього виконувати план лікування та профілактики хвороб.
 • Надавати лікарю повну інформацію щодо попередніх захворювань та інших питань стосовно стану здоров’я.
 • Дотримуватись правил культурної поведінки, бути охайним і ввічливим, поважати роботу медиків закладу.
 • Дбайливо ставитися до майна лікувального закладу.
 • Поважати право інших пацієнтів на отримання медичної допомоги, а також право на конфіденційність.
Переглядів: 753
Всього переглядів вкладених ресурсів: 753
Директор

Олена Кандаурова

Фінансова звітність
Пошук